Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Yükseliş Haber – Yukselishaber.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Yaşam
  4. »
  5. Bankacılık Dışı Finans Sektörü Ekonomiye Can Vermeye Devam Ediyor

Bankacılık Dışı Finans Sektörü Ekonomiye Can Vermeye Devam Ediyor

admin admin - - 10 dk okuma süresi
15 0

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2017 yıl sonu konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2017 yılı konsolide verilerine göre;

Aktif toplamı yüzde 23 artışla 141 milyar TL’ye,

İşlem hacmi yüzde 20 artışla 196 milyar TL’ye,

Faaliyet konusu alacakları yüzde 24 artışla 128 milyar TL’ye,

Öz kaynak büyüklüğü yüzde 20 artışla 19 milyar TL’ye ulaştı.

Bankacılık dışı finansın 2017 alacakları toplamda % 24 büyüdü…

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik 2017 yılı konsolide verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Mehmet Cantekin: “Sektörlerimiz geçtiğimiz yıllara kıyasla 2017 yılını daha verimli ve hedeflerine ulaşarak tamamlamıştır. Ekonomi gündeminde Finansal Kurumlar Birliği üyesi şirketlerin reel sektörü desteklemeye devam ettiklerini gururla söyleyebilirim. Bugün açıkladığımız rakamlarla ekonomiye sunduğumuz katkıyı bir kez daha pekiştirmiş oluyoruz. İşini geliştirmek isteyen herkesi bankacılık dışı finanstan yararlanmaya davet ediyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında birliğimiz reel sektöre sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya devam ediyor. Belirsizlik sürecini başarıyla geride bırakan sektörlerimiz güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için bütün paydaşlarla yakın bir iletişim içinde geleceğe umutla baktığımızı ve bankacılık kesiminin üzerindeki yükü paylaşmaya hazır olduğumuzu belirmek istiyorum” dedi.

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Cantekin: “2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da ülkemiz dahil küresel gelişmelerin negatif etkilerine karşı, şirketlerin karşılaşacakları finansmana erişim, ticaretin akışkanlığı ve teknolojik altyapının yenilenmesi, yaygınlaştırılması gibi kalkınmanın önemli olduğu alanlarda en sağlıklı çözümlerin finansal kuruluşlardan geleceğini beklemekteyiz. Sektörlerimize baktığımızda 2017 yılında Finansal Kiralama sektörümüzün alacakları yüzde 18 artarak 52 milyar TL seviyesine ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü son 1 yılda yüzde 20; öz kaynakları ise yüzde 10 oranında büyüdü.

Finansal Kiralama Sektörümüz finanse edilen her sözleşme için bir fidan dikilmesi yönündeki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, 2015 ve 2016 yıllarında her bir finansal kiralama sözleşmesine karşılık 46.876 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında finanse edilen finansal kiralama sözleşmelerine karşılık olarak da 2018 yılında 23.382 adet fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulumuz bu önemli sosyal sorumluluk projesini takip eden yıllar için de sürdürmek konusunda kararlıdır.

Faktoring sektörüne baktığımızda; 2017 yılı sonu rakamlarında işlem hacmi 145 milyar TL; alacakları ise 42 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Sektörün aktif büyüklüğü geçen yıla oranla yüzde 32’lik artışla 43 milyar TL seviyelerinde; öz kaynakları ise yüzde 14 büyüme ile 6 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. 61 faktoring şirketi ile faaliyet gösteren sektör, her geçen gün genişleyen ve bugün 110 bine ulaşan müşterisine hizmet vermektedir.

Faktoring şirketlerimiz ihracatçılarımıza yönelik olarak, Eximbank aracılığıyla TC Merkez Bankası kaynağından son 2 yılda toplam 755 milyon USD tutarında düşük maliyetli finansmana aracılık etmişlerdir.

Bu vesile ile birliğimizin teknolojik altyapısını dijitalleştirerek önemli kurumlarla iş birliği yaptığımızı açıklamaktan gurur duyuyoruz. Finansal Kurumlar Birliği ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre TARES (Taşınır Rehin Sicili) sistemi ile MFKS (Merkezi Fatura Kaydı Sistemi) entegre çalışacak. Sistemlerin entegre edilmesi ile birlikte ticari rehinler, MFKS sisteminden görülebilecek. Bundan böyle 6361 sayılı kanun kapsamında banka ve faktoring şirketleri tarafından devir alınan ticari alacakların kaydedildiği MFKS ile rehin alınan ticari alacakların kaydedildiği TARES’teki veriler elektronik ortamda karşılıklı sorgulanabilecek. Aynı entegrasyonu Finansal Kiralama Sözleşme Tescil sistemimiz ile de gerçekleştirebilmek üzere çalışmalarımız sürmektedir.

Faktoring işlemlerinde çekli işlemlerin oranı azalıyor. 2017 yılında yapılan toplam 145 milyar cironun %55’i açık hesap işlemlerden oluştu. Ayrıca ilk kez bu 2017 yılında faktoring işlemlerinde e-faturalı işlemlerin toplam tutarı fiziki belgeleri aştı. 2016 yılında %45 olan e-fatura oranı 2017 yılında %53’e yükseldi. Bu gelişimde ticari hayatımızdaki dijitalleşmenin bir göstergesi.

Finansman Şirketleri’ne geldiğimizde ise, 2017 yılı sonu rakamlarında yine geçen yılın aynı dönemine göre karşılaştırdığımızda; sektörün büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz. Sektörün işlem hacmi 2017 yılında yüzde 27 oranında büyüyerek, 28 milyar TL’yi aştı. Aktif büyüklüğü 39 milyar TL seviyesine erişirken, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayımız 4,3 milyon kişiye ulaştı. Alacak büyüklüğü ise 34 milyar TL’ye ulaştı.

2017 yılsonu itibarıyla; Finansal Kurumlar Birliği olarak temsil ettiğimiz bankacılık dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içindeki payı; aktif büyüklüğüne göre yüzde 4,1 alacaklara göre yüzde 5,7 ve öz kaynaklara göre de yüzde 4,9. Yine toplam işlem hacmimizin GSMH içindeki payı da yaklaşık yüzde 7 seviyesinde.”

2017 yılını Bankacılık Dışı Finans Sektörü olarak başarılı bir şekilde geride bıraktıklarının altını çizen Cantekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birlik olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla ve her üç sektör arasında giderek güçlenen sinerjinin de katkısıyla başarılı performansımızın devam edeceğine ve birliğimizin geliştirdiği finansmana erişim yöntemleriyle KOBİ’lerimize, dolayısıyla ülke ekonomimize katma değer yaratacağına inanıyorum. Türkiye ekonomisi incelendiğinde farklı finansal ürünlerin ve araçların ekonomiye katkısının olduğunu düşünüyorum. Bugün OECD ülkelerindeki finans yapılarında finansal varlıkların dağılımı dikkat çekici. Duruma baktığımızda bankadışı finansal ürünlerde sigorta, sermaye piyasası araçları da dahil %13’lük payı temsil ediyoruz. Bankacılık dışı finansal ürünlerde derinliği ve çeşitliliği artırarak mevcut durumu daha da yukarı çekmek için tüm finans kesimi ile ortak projeler üreterek daha çok çalışmalıyız. Tüm gayretlerimizin daha iyi bir ekonomi ve daha iyi bir Türkiye için olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu bakımdan son dönemde yürürlüğe giren kararnamelerin önemine dikkat çekmek istiyorum. 32 sayılı karar önemli düzenlemeler barındırıyor. Torba yasa düzenlemesi ile sektörler adına önemli değişiklikler Meclis’ten geçti. Adres ve kimlik verilerinin faktoring dışında banka dışı finansal kurumlarla da paylaşılmasının önü açıldı. KOBİ’ler ve bireysel müşterilere daha uygun şartlarda ihtiyaç duyduğu finansal desteği sunuyoruz. Türkiye’de KOBİ’lerin finans sisteminden aldığı payı arttırmalı. Bu bakımdan yapısal anlamda düzenlemeler bekliyoruz.”

Sözlerine Finansal Kurumlar Birliği’nin dijitale olan yatırımları hakkında bilgi vererek devam eden Cantekin: “Dijitalleşme performansı açısından lider konumda olan finansal hizmetler dünyasında, dijital dönüşümle birlikte kurallar tekrar yazılmaya başladı. Yeni teknolojilerin ve inovatif çözümlerin günden güne hızla gelişmesiyle, gerek ülkemizde gerekse dünyada finansman modelleri daha basit, hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale geldi. Birlik olarak da uluslararası organizasyonlara üyeliğimiz sayesinde takip ettiğimiz bu gelişmeler doğrultusunda, üyelerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni sistemler geliştirmek ve şirketlerimizin dijital haritalarını çıkarmaları adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çalışmaların finans sistemine entegrasyonu için bürokrasi nezdindeki mevzuat çalışmalarını öneriler geliştirerek ilgili kamu kurumlarımızla paylaşmaktayız. Bu gelişmelere bağlı olarak dijital dönüşümü destekleyecek teknolojik ve yasal altyapının oluşturulup hizmete sunulması sadece sektörümüze katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda Kobilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak, verimliliğimizi artıracaktır. Türkiye ekonomisinin 2023 büyüme hedeflerine ulaşması ve sektörlerimizin gelişiminde dijital dönüşüm stratejilerinin önemli bir yer tutacağına inanmaktayız” dedi.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir